چاپي بڼه
 

درنو دوستانو او د افغانستان د کلتوري ودي مينه والو ،که تاسو غواړئ چي له خپلي ټولني سره اړيکي ولرئ ،نو په جرمني کي زموږ پوستي پته دا ده :

 Verein zur Förderung der afghanischen Kultur e.V.
 Postfach 850517
 51030 Köln
 Germany 

هغه دوستان چي له ټولني سره مالي مرسته کوي ،دټولني د بانکي حساب پته دا ده :

 Verein zur Förderung der afghanischen Kultur e.V.
 Konto Nr.: 115353500
 BLZ : 37070024
 Deutsche Bank , Köln


د ټولني برېښناليک :
info@afghan-culture.org
 

 
بېرته شاته